aplikace

  • chladiče hydraulického oleje

    chladiče hydraulického oleje

    Chladiče hydraulického oleje jsou zařízení používaná k regulaci teploty hydraulické kapaliny v hydraulických systémech.Pomáhají udržovat optimální provozní teploty tím, že odvádějí teplo vznikající během provozu systému.Chladiče hydraulického oleje se obvykle skládají ze série trubek nebo žeber, které zvětšují povrchovou plochu pro přenos tepla.Jak horká hydraulická kapalina protéká chladičem, vyměňuje si teplo s okolním vzduchem nebo samostatným chladicím médiem, jako je voda nebo jiná kapalina.Tento proces ochlazuje hydraulickou kapalinu před jejím návratem do systému, čímž zabraňuje přehřátí a zajišťuje efektivní výkon systému.

  • Olejové chladiče používané v hydraulickém systému

    Olejové chladiče používané v hydraulickém systému

    Malé olejové chladiče používané v hydraulických systémech jsou kompaktní výměníky tepla určené k odvádění přebytečného tepla z hydraulické kapaliny.Obvykle se skládají ze série kovových trubek nebo desek, které poskytují velkou plochu pro účinný přenos tepla.Hydraulická kapalina protéká těmito trubkami nebo deskami, zatímco chladicí médium, jako je vzduch nebo voda, prochází přes vnější povrch, aby odvádělo teplo.