Jak chladič zlepšuje výkon přenosu tepla?

Podle průzkumu byla optimalizována a vylepšena struktura chladiče a tepelný výkon tepelného výměníku před a po vylepšení byl testován na zkušební stolici platforma-výměník tepla.Jsou navrženy dvě metody pro zvýšení výkonu přenosu tepla chladiče:

Jedním z nich je navrhnout žebrovou trubku výměníku tepla (výparníku), kterou lze snadno zamrznout při nízkých teplotách, jako strukturu s proměnným sklonem žeber, která zvětšuje plochu přenosu tepla žeber uvnitř trubky a zvyšuje rychlost proudění plynu. uvnitř trubky.

Druhým je navrhnout trubku s vnitřním závitem se stejným stoupáním výměníku tepla za podmínek klimatizace jako trubku s vnitřním závitem s proměnným stoupáním, aby se zvýšilo narušení proudění vzduchu v trubce a zlepšil se koeficient přenosu tepla.Byl vypočten tepelný výkon tepelného výměníku zlepšený těmito dvěma metodami.Výsledky ukazují, že součinitel prostupu tepla se zvýšil o 98 % a 382 %.

V současnosti nejrozšířenější a nejrozšířenější doma i v zahraničí je typ dělicí příčky.Návrh a výpočet jiných typů chladičů jsou často převzaty z výměníku tepla mezistěna.Výzkum výměníků tepla se zaměřil na to, jak zlepšit jejich přenos tepla.


Čas odeslání: 20. srpna 2022