Celkové technické požadavky na deskové výměníky tepla

Deskový výměník tepla je odnímatelné zařízení a má stejnou formu bočního proudění.Při výběru a určování teplosměnné plochy by měly být plně zohledněny všechny nepříznivé faktory, jako je rozdíl mezi provozními a návrhovými podmínkami.Volba součinitele prostupu tepla v topných podmínkách by neměla překročit 5500W/m2K.

1. Materiál desky je materiál AISI316, tloušťka je 0,5 mm;
2. Těsnící těsnění domovního deskového výměníku je vyrobeno z EPDM, typ spony, bez lepení;
3, společný konstrukční tlak 1,6 mpa, teplota těsnění 150 ℃;
4, návrhová tlaková ztráta, 1 strana ≤50kPa, 2 strana ≤50kPa;
5, pevnostní zkouška podle 1,3 násobku pracovního tlaku jednostranného tlaku.

Když je tlak na straně horké vody 1,6 mpa a tlak na straně studené vody je normální, měla by být zaručena bezpečnost zařízení.Podobně, když je tlak na straně studené vody 1,6 mpa a tlak na straně horké vody je normální tlak, měla by být zaručena bezpečnost zařízení.

Míra úniku deskového výměníku tepla je 0 za podmínek P≤ 1,6 mpa, t≤ 120℃ nebo náhodného nárazu vody a splňuje normu.


Čas odeslání: 20. srpna 2022